Menu
Information Governance

Information Governance

Een essentieel begrip in relatie tot Business Information Management is Information Governance. Dit begrip omvat een reeks van inrichtingsvraagstukken rond de informatievoorziening van organisaties. In de kern gaat het bij Information Governance om het inrichten van processen, rollen, standaarden en criteria met als doel informatie op een effectieve manier in te zetten om business doelen te realiseren. Fundamentele organisatorische principes dus. Zoals de levenscyclus van informatie; waar ontstaat informatie, waar en hoe wordt de waarde ervan benut en wanneer dient informatie te worden vernietigd. Maar ook: wie is eigenaar van welke informatie en wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit ervan?

BWP is een handelsnaam van Brinkhuis Wadman en Partners BV       Website door Friks Web & Marketing