Menu
Customer Relationship Management

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management (CRM) is het domein dat zich richt op de klant. In de meest brede zin. CRM gaat over klantbehoeften, klantvoorkeuren, klantbeleving, klanttevredenheid en klantloyaliteit. Klantcontact optimaal vorm en inhoud geven stelt ondernemingen in staat de klant centraal te stellen. Door ze passende producten of diensten te bieden, op het geschikte moment, via het gewenste kanaal.

Financiële dienstverleners hechten grote waarde aan goede klantrelaties en hoge klanttevredenheid. Desondanks worstelt de sector met het concept ‘de klant centraal stellen’. Om begrijpelijke redenen. Veel organisaties kunnen dit concept één op één vertalen door klanten eenvoudig te bieden wat ze vragen. Aanbieders van financiële producten kunnen dat niet. Ze zijn verplicht elke klantvraag te toetsen aan het klantbelang. Ze moeten risico’s afwegen, onderbouwen en afdekken. En bovendien voldoen aan een reeks van wetten en regels. Zorgvuldig handelen is bij financiële dienstverlening dus een eerste vereiste. Tegelijkertijd vraagt de klant om service, waarbij snelheid en gemak voorop staan. Aandacht voor de klant en professionele zorgvuldigheid stelt hoge eisen aan de informatie die financiële dienstverleners ter beschikking staat. Door ons intensief te verdiepen in alle aspecten van CRM en deze toe te passen op de sector is BWP dé partner als het om klantinformatie gaat. Of het nu klantinteractie en klantbeleving, risicomanagement of compliance betreft.

BWP is een handelsnaam van Brinkhuis Wadman en Partners BV       Website door Friks Web & Marketing