Menu
Datakwaliteit

Datakwaliteit

Betrouwbare gegevens vormen het fundament van uw bedrijfsvoering. Kritische data moeten onder alle omstandigheden juist, volledig, consistent, tijdig en actueel zijn. Dat vergt nauwkeurige invoer en systematisch beheer. Ondermaatse datakwaliteit is direct van invloed op foutkansen en de efficiëntie van administratieve processen. Onvoldoende datakwaliteit brengt tal risico’s met zich mee, niet in de laatste plaats reputatierisico’s. En: alleen met goede datakwaliteit kunt u uw klanten goed bedienen. Want de kwaliteit van de data bepaalt de waarde van de data voor de organisatiedoelen die u nastreeft.

BWP is een handelsnaam van Brinkhuis Wadman en Partners BV       Website door Friks Web & Marketing