Menu
Privacy

Privacy

De privacy van de bezoekers aan onze site wordt gerespecteerd door alle medewerkers die bij BWP verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van de achterliggende procedures. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de verwerking van uw verzoek om informatie en zien er op toe dat deze gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Wij leggen het IP-adres en de gegevens die betrekking hebben op uw bezoek vast met als doel onze site te optimaliseren.

U heeft het recht om de informatie die we van u hebben op te vragen. Eventueel kan de informatie, op uw verzoek, gecorrigeerd worden.

BWP is een handelsnaam van Brinkhuis Wadman en Partners BV       Website door Friks Web & Marketing