logo

Wat is DMR?

Van data naar informatie

Data: al onze klanten hechten er enorme waarde aan en creëren er steeds meer van. Dat data enorme waarde heeft, onderschrijven we. Maar naar de creatie evenals bijvoorbeeld opslag, veiligheid en welke waarde de data daadwerkelijk toevoegd, dienen onze klanten kritisch te bekijken. En daar helpen wij ze mee!


Datamanagement & Reporting (DMR) is voor BWP de manier waarop we onze klanten helpen te kijken naar hoe je data inricht en gebruikt. We helpen onze klanten met de aanleg van data, de analyse ervan en vervolgens het vertalen van data naar informatie. We zorgen ervoor dat data op de juiste manier de gewenste waarde heeft en bieden tegelijkertijd inzicht door middel van dashboards en rapportages.

image grid

De technische kant

Waar zijn we het sterkst in?

Dashboarding, Business Intelligence, Data Analyse en nog veel meer. Mooie termen, leuke specialisatie, maar wat kunnen en gebruiken onze specialisten op dit vlak?
Hoewel we de mensen in ons team hebben die met Qlik Sense, SAS en Tableau uitstekend uit de voeten kunnen, richten we ons voornamelijk op de producten welke Microsoft aanbiedt. Onze DMR specialisten hebben zich toegelegd op bijvoorbeeld PowerBI en Azure en zijn hierin tevens gecertificeerd. Buiten Microsoft geldt dit voor bijvoorbeeld R en Python. Als de klant nog niet zover is, zijn we ook altijd bereid om mee te denken in Excel (VBA). In onze optiek een bruikbare tool, maar niet voor elk doel.

grid2 image

Waar hebben we successen behaald?

Klantcases

BWP Project Professionals werken voor uiteenlopende klanten en sectoren. In al onze expertises blinken we uit bij de klant en doen we meer dan we beloven. Benieuwd naar voorbeelden hiervan? Raadpleeg de klantcases hieronder!