logo

Wie zijn wij?

Wij realiseren toekomstbestendige projecten

BWP Project Professionals realiseert toekomstbestendige projecten voor klanten in de financiële sector, de energie sector en de overheid. We richten ons puur op rollen en opdrachten binnen projecten. Zo leveren we uiteenlopende profielen als Projectmanagers, PMO'ers, Scrum Masters, Product Owners, Business Analisten, Data Analisten, Business Intelligence specialisten, Procesontwerpers, Procesmanagers enzovoort.
Deze rollen hebben naast projectkennis en -ervaring ook een andere gemene deler. Ze hebben namelijk één of meerdere van onze expertises: PMO, DMR of BPM.

image grid

Waar staan we voor?

Onze kernwaarden

Persoonlijk en transparant

Binnen BWP vinden we persoonlijke aandacht heel belangrijk. Dit is niet alleen iets eenvoudigs als een kaartje op je verjaardag, maar we willen echt een band met elkaar krijgen en hebben. We spreken onze mensen en klanten veel en weten wat er speelt bij onze medewerkers, binnen de opdracht en organisatie, maar ook in de privésfeer. We zoeken naar een balans waarin beide 'werelden' samengaan en willen ervoor zorgen dat een Project Professional lekker in zijn of haar vel zit.
Daarnaast uit onze persoonlijke aanpak zich ook in het feit dat we met iedereen één op één de persoonlijke ontwikkeling bespreken en echt overgaan tot actie. We investeren flink in opleidingen en persoonlijke groei.

De manier waarop we werken en communiceren is transparant. Naar onze mensen en de klanten hebben we geen geheimen en streven we ernaar om op basis van een persoonlijke relatie alles open en eerlijk met elkaar te delen.


Integer en betrouwbaar

Onze organisatie werkt strikt volgens de geldende ethische standaarden. We verenigen de belangen van onze collega's, klanten en partners en opereren op basis van wederzijds vertrouwen.

BWP Project Professionals draagt het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA), dé norm voor betrouwbaarheid. Dit keurmerk garandeert dat BWP voldoet aan de NEN-4400 normen, die door de SNA zijn opgesteld voor ondernemingen die arbeid ter beschikking stellen en/of werk aannemen. Het keurmerk vrijwaart onze opdrachtgevers van fiscale gevolgen inzake de inlenersaansprakelijkheid.


Klanttevredenheid

Hetgeen waar we voor staan en we elke dag waarmaken, leidt tot ons hoogste doel en dat is onze klanten blij maken.
We zijn er dan ook heel trots op dat we in lengte van jaren structureel uitstekend scoren. Dit betekent een 4,5...., op een vijfpuntsschaal!


Verder kijken dan onszelf

Werkgelegenheid voor jongeren door afvalrecycling


Bij BWP krijgen we energie van het creëren van perspectief voor onze medewerkers. Vanuit diezelfde motivatie willen we graag ook anderen perspectief bieden. Daarnaast zijn we ons ervan bewust dat de huidige manier waarop wij leven impact heeft op onze leefomgeving. Hier willen daar graag een positieve bijdrage aan leveren. In het project Eco Brixs komen het creëren van perspectief en zorg voor de leefomgeving samen. Daarom steunen wij met overtuiging dit mooie project via Tearfund. 

Dit project in Oeganda werkt op een paar fronten tegelijkertijd. Eco Brixs wil waarde toekennen aan plastic door het afval te verzamelen, te verwerken en nieuwe producten te produceren. Daarnaast kan Eco Brixs voor elke 1000 kg plastic afval 84 euro uitbetalen aan gemeenschapsleden. Dit is voor hen een waardevolle aanvulling omdat het gemiddelde huishoudinkomen in Masaka rond de 36 euro per maand ligt. De Eco Brixs- aanpak creëert dus een win-winsituatie. Het komt het milieu en de (jeugd)werkgelegenheid ten goede.


Wat levert het Eco Brixs-project op?


  • Minder zwerfafval, minder stank, schonere straten en een mooiere omgeving.
  • Werkgelegenheid voor jongeren, zodat ze hun (aanstaande) gezinnen kunnen onderhouden en weer nieuwe hoop krijgen. 40% van het Eco Brixs-team is onder de 21 jaar! Ongeveer 17% van de jongeren die plastic inzamelt, is tussen de 16 en 18 jaar.
  • Kansen voor jongeren met een beperking op waardig participatie en betaald werk. De helft van het personeel heeft een fysieke of andere beperking. 
  • Nieuw soort bouwsteen voor bestrating en wegenaanleg die goedkoper is dan de gangbare materialen.
  • Houders van gerecycled plastic voor spatschermen om mensen te beschermen tegen het Covid-19 virus. Deze worden verkocht aan klinieken en ziekenhuizen.
  • Via het systeem ‘cash4plastic’ kunnen de meest kwetsbaren in de gemeenschap plastic inzamelen om iets bij te verdienen. Eco Brixs kan momenteel elke maand € 1700 uitbetalen aan gemeenschapsleden die plastic inzamelen.  


image grid

Ons team

Hecht en ambitieus!

Doorzettingsvermogen en een ‘can-do’ mentaliteit zijn eigenschappen die ons verbinden. We werken samen aan oplossingen voor hardnekkige knelpunten. We toetsen inzichten en oplossingsrichtingen bij elkaar. En geven elkaar regelmatig stevige feedback. Want alleen een eerlijk en open team kan succesvolle projecten leiden en resultaten boeken

We spreken de taal van onze opdrachtgevers en zijn er van doordrongen dat alles wat we voor ze doen waarde moet toevoegen. We zijn gecertificeerde specialisten en gaan gestructureerd en methodisch te werk, volgens de gebruikelijke standaarden. We kennen de gangbare producten, processen en systemen binnen onze sectoren en houden onze vakbekwaamheid doorlopend actueel. Elk met een eigen profiel en een uniek specialisme.

Op zoek naar kandidaten voor projectrollen met een puur organisatorisch, een specifiek inhoudelijk of juist een uitgesproken analytisch karakter? BWP heeft de passende Project Professional in huis!

grid
Anke van Rengs
BPM Specialist
grid
Anna Koning
PMO Specialist
grid
Bertal Lunenborg
PMO Specialist
grid
Joppe Stins
DMR Specialist
grid
Kim Valkenburg
Accountmanager
grid
Laurens Muller
BPM Specialist
grid
Luiz van der Velde
BPM Specialist
grid
Mitchel Tjong a Hung
BPM Specialist
grid
Rob Verloop
BPM Specialist
grid
Sonja Kok
Financial Support
grid
Miranda Zwaans
DMR Specialist
grid
Sanne Erps
PMO Specialist
grid
Lucas de Lange
DMR Specialist
grid
Jeanine Haringsma
PMO Specialist
grid
Yoram van Maanen
BPM Specialist
grid
Lisanne Brandsema
PMO Specialist
grid
Ralf Deeben
Directeur
grid
Reinoud Bergsma
Directeur/Eigenaar
grid
Dinesh Dharmlal
BPM Specialist
grid
Laura Perreijn
DMR Specialist
grid
Yara van Hamburg
PMO Specialist
grid
Leadya Shukru
PMO Specialist
grid
Amanda van Rosmalen
PMO Specialist
grid
Anke van Rengs
BPM Specialist
grid
Anna Koning
PMO Specialist
grid
Bertal Lunenborg
PMO Specialist
grid
Joppe Stins
DMR Specialist
grid
Kim Valkenburg
Accountmanager
grid
Laurens Muller
BPM Specialist
grid
Luiz van der Velde
BPM Specialist
grid
Mitchel Tjong a Hung
BPM Specialist
grid
Rob Verloop
BPM Specialist
grid
Sonja Kok
Financial Support
grid
Miranda Zwaans
DMR Specialist
grid
Sanne Erps
PMO Specialist
grid
Lucas de Lange
DMR Specialist
grid
Jeanine Haringsma
PMO Specialist
grid
Yoram van Maanen
BPM Specialist
grid
Lisanne Brandsema
PMO Specialist
grid
Ralf Deeben
Directeur
grid
Reinoud Bergsma
Directeur/Eigenaar
grid
Dinesh Dharmlal
BPM Specialist
grid
Laura Perreijn
DMR Specialist
grid
Yara van Hamburg
PMO Specialist
grid
Leadya Shukru
PMO Specialist
grid
Amanda van Rosmalen
PMO Specialist